Plošná dezinfekce venkovních ploch

Na desinfekci povrchů venkovních ploch nahlížíme úplně stejně, jako na plochy ve vnitřních prostorách.

Nejdůležitějšími benefity služby jsou pro nás dlouhodobá účinnost certifikované aktivní látky, zdravotní nezávadnost a z toho vyplývající bezpečnost pro člověka a rostliny při pobytu v dané lokalitě.

Naše certifikovaná technologie produkuje mlhu, která vytváří na všech ošetřených plochách padajícími kapičkami aktivní účinný mikro film. Tím nejen okamžitě odstraníme ze vzduchu a povrchů viry, bakterie, plísně a houby, ale vytvořený povlak dlouhodobě okamžitě ničí jakékoliv patogeny. Tento způsob desinfekce se nazývá mlžení nebo fogování

Je vhodný pro místa, kde je pravděpodobné, že se případné patogeny na površích a plochách uchytí a svým působením tak mohou ohrozit zdraví člověka. 

Výhody této technologie:

  • Ošetření ploch je velmi rychlé, protože padající mikro kapénky efektivně zasáhnou rozsáhlou plochu.
  • Zničíme všechny viry, bakterie, plísně i houby, ale nepoškodíme například rostliny
  • Ošetřeny jsou plochy a samozřejmě i vzduch v prostoru
  • Do 30 minut od zásahu je možné plochy užívat a dotýkat se jich holýma rukama
  • Na zásah není nutné plochy jakkoliv připravovat